Flowers in Chania

Risk assessment with OiRA in 4 steps - language versions

Risk assessment with OiRA in 4 steps - language versions
  Watch the video

  click to begin

  Youtube

  Podjetja morajo upravljati varnost in zdravje pri delu.
  Tako bodo preprečila nezgode, poklicne bolezni
  in bolniško odsotnost.
  V ta namen morajo najprej opredeliti tveganja
  in določiti potrebne ukrepe za njihovo preprečevanje ali nadzor.
  Ta postopek imenujemo ocenjevanje tveganja,
  Katerega morajo podjetja izvajati v skladu z zakonom.
  Ustrezna ocena tveganja je ključ do zdravega delovnega okolja.
  Vendar pa lahko ocenjevanje tveganja pomeni pravi izziv,
  še zlasti za mikro in mala podjetja, ki za izdelavo učinkovite ocene tveganja
  Morda nimajo zadostnih virov ali znanja o varnosti in zdravju pri delu.
  OiRA je spletno interaktivno orodje za ocenjevanje tveganja.
  Je brezplačna spletna platforma za mikro in mala podjetja,
  s pomočjo katere lahko ocenjujejo in upravljajo tveganja v številnih dejavnostih.
  OiRA s pomočjo štiristopenjskega postopka omogoča mikro in malim podjetjem
  izdelavo ocene tveganja za zagotavljanje varnosti in zdravja svojih delavcev.
  1. korak - Priprava
  Organizirajte in uskladite ocenjevanje.
  Imenujte osebe, odgovorne za ocenjevanje.
  Zagotovite udeležbo delavcev v procesu.
  2. korak - Opredelitev in ovrednotenje
  Identificirajte nevarnosti in težave.
  Ocenite obstoječa tveganja (resnost in verjetnost morebitne škode).
  Razvrstite tveganja po pomembnosti.
  3. korak - Priprava akcijskega načrta
  Določite ustrezne ukrepe za odpravo ali obvladovanje morebitnih tveganj.
  4. korak - Poročilo
  Pripravite poročilo o rezultatih ocene tveganja.
  Skupaj z akcijskim načrtom ga shranite na vaš računalnik
  kot dokaz celotnega postopka.
  Ko ste izvedli te štiri korake,
  začnite izvajati akcijski načrt in redno popravljajte oziroma dopolnjujte oceno tveganja!
  Ne pozabite štirih ključnih razlogov za uporabo orodja OiRA.
  Je brezplačno in preprosto za uporabo,
  Izpolnjuje zakonske zahteve,
  Je orodje, ki je usmerjeno v rešitve in zagotavljanje navodil,
  Je namenjeno posameznim dejavnostim.
  How to Do a Presentation - 5 Steps to a Killer Opener You can learn Arduino in 15 minutes. How to open and close presentations? - Presentation lesson from Mark Powell Speaking with Recruiters at a Career Fair VIRAL ASIAN MAKE UP TRANSFORMATION TUTORIAL Visual COIN TRICK - TUTORIAL | TheRussianGenius Learn how to manage people and be a better leader Conflict Resolution in 6 Simple Easy Steps Safe Lifting Risk and How to use a Risk Matrix